Anasayfa English
  Pratik Bilgiler  
 

 YILLARA GÖRE MÜKELLEFİN VERGİ YÜKÜ

YILLAR GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
2001 Gelir Vergisi % 20-45 Kurumlar Vergisi % 30
Fon Payı % 10 Fon Payı %10
Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15  Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 25
Hayat Standardı Uygulaması Kâr Dağıtılmışsa Gelir Stopajı ve Fon Payı % 16,5
  İndirim ve İstisna Kazançlarda Gelir Stopajı ve Fon Payı  %19,5
2002 Gelir Vergisi % 20-45 Kurumlar Vergisi % 30
Fon Payı % 10 Fon Payı %10
Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15  Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 25
  Kâr Dağıtılmışsa Gelir Stopajı ve Fon Payı % 16,5
  İndirim ve İstisna Kazançlarda Gelir Stopajı ve Fon Payı  % 19,5
2003 Gelir Vergisi % 20-45 Kurumlar Vergisi % 30
Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 20  Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 30
  Kâr Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 10
  Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
2004 Gelir Vergisi % 20-45 Kurumlar Vergisi % 33
Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 20  Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 33
  Kâr Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 10
  Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
2005 Gelir Vergisi % 20-40 Kurumlar Vergisi % 30
Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 20 Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 30
  Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 10
  Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
2006 Gelir Vergisi % 15-35 Kurumlar Vergisi % 20
Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15 Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 20
  Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 15
  Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
2007 - 2013 Gelir Vergisi % 15-35 Kurumlar Vergisi % 20
Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15 Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 20
  Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 15
  Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
 
 
 
 
 
 
         
Erler Denetim @2009. Tüm hakları saklıdır. powered by sinaps iletişim